OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Svetvinčenat.

Savjetovanje traje od 11. listopada do 11. studenog 2022. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 11. studenog 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Svetvinčenat putem pošte ili osobno na adresu Općinu Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat ili slanjem na fax 560-005 ili putem e-maila na adresu info@svetvincenat.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Svetvinčenat. Ukoliko podnositelj prijedloga  ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, mora to jasno naznačiti u obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Svetvinčenat predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

                                                                                                     OPĆINA SVETVINČENAT

 

 

Prilozi: