Odluka o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Svetvinčenat

Suglasnost za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Svetvinčenat, temeljem Odluke o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova dana je: DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova, obavljanje redovnih i…