obavijesti

Suglasnost za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Svetvinčenat, temeljem Odluke o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova dana je: DIMNJAK d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, uređaja ili otvora za opskrbu zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova,
  • obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,
  • čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
  • poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

FIZIČKE OSOBE

Vlasnici/korisnici za izvršenje usluga kontaktiraju Općinu putem;

  • telefona na broj: 052/560-016,
  • elektroničke pošte na: info@svetvincenat.hr 

PRAVNE OSOBE

Vlasnici/korisnici direktno dogovaraju izvršenje usluga sa Dimnjak d.o.o., podružnica Pula;

  • telefon: 052/543-597 / faks 052/543-556
  • elektronička pošta: infopula@dimnjak.hr

__________________________________________________________________

Informacije o obavljanju dimnjačarskih poslova, bit će stalno dostupne na podstranici Komunalno gospodarstvo