ODLUKA o mjerama za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID 19

Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat, broj 02/13) te Zaključka sa 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine (KLASA: 023-01/20-01/56, URBROJ: 2163/1-02-02/3-20-01), Općinski načelnik Općine Svetvinčenat, dana 13. ožujka 2020. godine donosi slijedeću   ODLUKU o mjerama za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID…