PROVEDBENI PROGRAM 2021 - 2025

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine 123/17), članka 2. stavka 1. točke 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S (Narodne novine 89/18), načelnik Općine Svetvinčenat donosi odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Svetvinčenat za razdoblje 2021. – 2025. godine. Provedbeni program predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja i donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat sadašnjeg načelnika Općine. Provedbeni program za novo mandatno razdoblje Općine Svetvinčenat predstavlja temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, sredstvo kvalitetne komunikacije ciljeva općinske uprave s građanima, poduzetnicima, ulagačima i posjetiteljima te definira viziju razvoja Općine, kao i strateške razvojne ciljeve te ključne inicijative i razvojne mjere Općine u tom razdoblju.
Općina Svetvinčenat nastavlja strateški i planski promišljati svoj razvoj. Dokument u nastavku predstavlja pregled aktualnog stanja te najznačajnijih programa i projekata koji de biti okosnica i temelj budućeg razvoja Općine….cijeli provedbeni program možete pročitati/preuzeti ovdje:

PROVEDBENI PROGRAM 2021 – 2025 u PDF dokumentu

GODIŠNJA IZVJEŠĆA