Na temelju članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (Službene novine Općine Svetvinčenat, broj 02/13) te Zaključka sa 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine (KLASA: 023-01/20-01/56, URBROJ: 2163/1-02-02/3-20-01), Općinski načelnik Općine Svetvinčenat, dana 13. ožujka 2020. godine donosi slijedeću

 

ODLUKU

o mjerama za smanjenje rizika daljenjeg širenja

zaraze koronavirusom- COVID 19

 

Članak 1.

Odgađaju se do daljnjeg sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Članak 2.

Javnim ustanovama, osim predškolskim i školskim ustanovama, nalaže se zatvaranje dvorana, knjižnica, čitaonica, klubova te prostora koji se koristi za manifestacije, predavanja te ostale oblike okupljanja.

Članak 3.

Udrugama civilnog društva nalaže se zatvaranje prostora kojeg koriste kao i prostora koje te udruge koriste za manifestacije.

Članak 4.

Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, sportski tereni i igrališta te se nalaže Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Svetvinčenat da o tome obavijesti sve sportske udruge i klubove na području Općine Svetvinčenat.

Članak 5.

Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata ograničava se maksimalno do 18 sati.

Članak 6.

Nalaže se Turističkoj zajednici Općine Svetvinčenat da putem sustava e-visitor evidentira sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj inspekciji, radi daljnjih postupanja.

Članak 7.

Nalaže se zatvaranje predškolske ustanove Dječji vrtić Balončić s danom 16. ožujka 2020.godine.

Dječji vrtić Balončić  radit će u punom radnom vremenu, u petak 13.ožujka 2020. godine. radi lakše organizacije roditelja, a kako bi se mogle poduzeti mjere za smanjenje rizika daljenjeg širenja zaraze koronavirusom- COVID 19.

Članak 8.

Putem web stranice Općine Svetvinčenat (www.svetvincenat.hr), Dječjeg vrtića Balončić

(www.vrtic-baloncic.hr) te oglasne ploče Općine Svetvinčenat, roditelji će pravodobno biti obaviješteni o danu početka rada Dječjeg vrtića Balončić..

Roditelji se u svezi dana početka rada Dječjeg vrtića Balončić svakodnevno mogu obratiti Općini Svetvinčenat – Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Svetvinčenat na tel. 052/560-016 i Dječjem vrtiću Balončić na tel. 091 446 8076, u vremenu od 10:00 – 12:00 sati.

Članak 9.

 Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objaviti će se na web stranici Općine Svetvinčenat i Službenim novinama Općine Svetvinčenat.

OPĆINA SVETVINČENAT

OPĆINSKI NAČELNIK

Dalibor Macan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazloženje

 

Na 19. sjednici Stožera civilne zaštite Istarske županije održanoj dana 10. ožujka 2020. godine, na kojoj su prisustvovali Istarski gradonačelnici i načelnici stožera civilne zaštite istarskih gradova donoseni su zaključci kojima se nalaže gradovima i općinama u Istarskoj županiji donošenje odluka za učinkovitu provedbu zaključka koji se odnose na predložene mjere za smanjenje rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije.

 

Unazad 15 dana došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije na području Republike Italije, s povećanim brojem oboljelih osoba, kao i smrtnih slučajeva te nekontroliranog širenja virusa.

 

Istarska županija teritorijalno je najbliža Republici Italiji te je uz nju vezana dnevnim kretanjem stanovništva. Upravo zbog brojnih dnevnih migracija, te dolazaka vikend turista u naše krajeve imamo vrlo vjerojatan povećani unos uzročnika virusa na području Istarske županije, koji još nije evidentiran.

 

Sve navedeno povećava vjerojatnost pojave većeg broja oboljelih na našem području te se stoga javlja nužnost žurne i neodgodive provedbe ove Odluke te navedenih mjera u cilju smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze korona virusom COVID-19.