OBAVIJEST – Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 127/15, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat («Službene novine Općine Svetvinčenat br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat  dana 30. kolovoza 2018. godine, donosi   O D L U…