PRIJAVA KVAROVA JAVNE RASVJETE

Sve kvarove javne rasvjete na području Općine Svetvinčenat građani mogu prijavljivati svakodnevno, nakon čega Vlastiti pogon Općine Svetvinčenat dva puta mjesečno, odnosno svakih 15 dana, daje nalog održavatelju javne rasvjete za popravak kvarova. Kada su kvarovi javne rasvjete veći, odnosno javna rasvjeta ne radi za čitavo naselje ili dijelove naselja, tada se kvar odmah prijavljuje…