OBAVIJEST – Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala te asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala, nositelja zahvata CESTA d.o.o., Strossmayerova 4, iz Pule, donijelo je Odluku o Studiji utjecaja na okoliš…