Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Gusta Vala te asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta Vala, nositelja zahvata CESTA d.o.o., Strossmayerova 4, iz Pule, donijelo je Odluku o Studiji utjecaja na okoliš ranije navedene eksploatacije te se upućuje na javnu raspravu u trajanju od trideset dana u prostorijama Općine Svetvinčenat te prostorijama Istarske županije, a javnu raspravu o Studiji koordinirati će i provoditi Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije.

Detaljne informacije možete pronaći u nastavku;

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i prirode:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Odluka