ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat dana 15. rujna 2016. godine, donosi Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika kojom se utvrđuje način sufinanciranja udžbenika za učenike osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići. Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat će roditeljima učenika navedenih osnovnih škola, isplatiti utvrđeni iznos sufinanciranja udžbenika u visini od 200,00 kuna po svakom učeniku. za učenike i roditelje s prebivalištem…

POZIVNICA – LAGUR “ISTARSKA BATANA”, 23. rujna 2016.

LAGUR „ISTARSKA BATANA“ poziva Vas na sudjelovanje na OKRUGLOM STOLU na temu „Suradnja ribarskog i ugostiteljskog sektora“, koji će se održati 23. rujna 2016. godine (petak) u FAŽANI na adresi 43. Istarske divizije 16, Društvena dvorana Općine Fažana, s početkom u 11:00 sati Pozivaju se predstavnici ugostiteljskog sektora s područja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu…