Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat dana 15. rujna 2016. godine, donosi

Odluku o sufinanciranju nabave udžbenika kojom se utvrđuje način sufinanciranja udžbenika

za učenike osnovnih škola Svetvinčenat, Juršići, Vodnjan i Divšići.

Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat će roditeljima učenika

navedenih osnovnih škola, isplatiti utvrđeni iznos sufinanciranja udžbenika

u visini od 200,00 kuna po svakom učeniku.

za učenike i roditelje s prebivalištem na području Općine Svetvinčenat,

na njihove tekuće račune uz predočenje osobne iskaznice oba roditelja,

OIB-a i IBAN-a, u roku od trideset dana od dostave potrebnih podataka iz ovoga članka.

 

Odluka:

odluka-o-sufinanciranju-nabave-udzbenika-za-ucenike-osnovne-skole-2016

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje nabave udžbenika:

obrazac-zahtjeva-za-sufinanciranje-udzbenika_2016