JAVNI NATJEČAJ – SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT

JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata udruga u sportu na području Općine Svetvinčenat za 2018. godinu  Opći cilj: povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima općine te kroz sportsku rekreaciju. Udruge suglasno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja; provođenje sportskih aktivnosti…

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT

Sportska zajednica Općine Svetvinčenat Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat OIB: 43436303874 Predsjednik Svetvinčenat, 29.12.2017. godine Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), predsjednik SZOS…