POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Svetvinčenat

  OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Svetvinčenat. Savjetovanje traje od 17. kolovoza do 18. rujna 2023. godine Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 18. rujna 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga…