POZIV za prijavu štete od elementarne nepogode  

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETVINČENAT   POZIV za prijavu štete od elementarne nepogode   Uslijed izuzetno nepovoljne hidrološke situacije te dugog razdoblja bez padalina odnosno dugotrajne  suše,  Općina Svetvinčenat poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štete na poljoprivrednim kulturama, uzrokovane dugotrajnom sušom, da prijave nastalu štetu. Obrazac za prijavu štete može…