KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA I VIJEĆA OPĆINE SVETVINČENAT

Na osnovi članka 53. točke 10. i članak 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Svetvinčenat utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SVETVINČENAT I OPĆINSKOG VIJEĆA, provedenih 16. svibnja 2021. : KONAČNI Rezultati…