Znanstveni skup „NOTABILE CASTRUM / CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO:Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu“

Uspješno održan znanstveni skup „NOTABILE CASTRUM / CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO:Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu“ u sklopu Integriranog razvojnog programa KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa U petak, 7. prosinca, 2018. godine u Mediteranskom plesnom u centru u Svetvinčentu, održan je znanstveni skup pod nazivom „NOTABILE CASTRUM…