Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKOG PODRUČJA VALDARINE

Odluka o izradi UPU TP VALDARINE

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 02/13), Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKOG PODRUČJA CURZOLA

 

Odluka o izradi UPU TP CURZOLA