U Svetvinčentu je ovog četvrtka, 27.12.2018. godine potpisan Sporazum o suradnji između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri, Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – Facolta’ di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali – izv. prof. dr. sc. Tea Golja, te Općine Svetvinčenat – načelnik Dalibor Macan, Savičente d.o.o. – direktorica Matea Stanić i TZ-a Općine Svetvinčenat – direktor Dean Pustijanac, kojim je dogovoreno izvršavanje studentske prakse, obveza (zadataka) u okviru studentske prakse ili praktične nastave (projektni zadatci) u predavaonici odnosno na terenu ili nastavnog programa kolegija i drugih oblika zajedničke suradnje (gostujuća predavanja, terenska nastava, zajednički rad na unapređenju studijskih programa i dr.)

Sveučilišni preddiplomski studij Kultura i turizam pruža sveučilišne interdisciplinarne teorijske osnove o kulturi i turizmu i temeljne praktične kompetencije za rad u različitim djelatnostima u sektoru kulture i turizma, naglasila je dekanica dr. sc. Tea Golja. Interdisciplinarni sadržajni koncept i pristup odraz je takvih sveprisutnih suvremenih promišljanja razvoja turizma u novom dobu i izazova održive valorizacije kulturne baštine u turističke svrhe. Upravo se u tim točkama preklapa s interesima Općine Svetvinčenat, koja privodi kraju provedbu Integriranog razvojnog programa KulTERRE – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini-Grimani i Petrapilosa, a potpisivanjem Sporazuma studenti će kroz djelovanje javne uprave, iz više perspektiva – same Općine, TZ-a i destinacijske management agencije, imati priliku, iz prve ruke, suočiti se s izazovima valorizacije kulturne baštine, istaknuo je načelnik Općine Dalibor Macan.

Direktor TZ-a Dean Pustijanac slaže se da je razvoj Općine Svetvinčenat vezan uz razvoj održivog turizma, a ovaj vid suradnje doprinijet će kvalitativnom usmjerenju razvoja i potaknuti obogaćivanje naše turističke ponude.

Studentska praksa bit će izuzetna prilika da studenti sudjeluju u analizi i kreiranju modela upravljanja turističkim sadržajima u destinaciji, a ujedno je odličan primjer i pristup suradnje akademske zajednice, javnog i privatnog sektora, zaključila je direktorica Savičente d.o.o. Matea Stanić.