Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat ( „Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 02/13), objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat

  1. Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat, izrađen po tvrtki Eko Adria d.o.o. iz Pule,  Boškovićev uspon 16, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi.
  2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 1. travnja 2017. godine.
  3. Javni uvid u Nacrt plana gospodarenja otpadom vršit će se u razdoblju od 01. ožujka do 1. travnja 2017. godine, i to radnim danom u prostorijama  Općine Svetvinčenat svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 sati.
  4. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Nacrt plana gospodarenja otpadom mogu se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida.
  5. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

 

OPĆINA SVETVINČENAT

Načelnik
Dalibor Macan