JAVNA RASPRAVA o Nacrtu plana gospodarenja otpadom

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13 i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat ( „Službene novine Općine Svetvinčenat“ broj 02/13), objavljuje se JAVNA RASPRAVA o Nacrtu plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat, izrađen po tvrtki Eko Adria d.o.o. iz Pule,  Boškovićev uspon 16,…