O B A V I J E S T

O ODRŽAVANJU TEČAJA/EDUKACIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE SA

PODRUČJA OPĆINE SVETVINČENAT

Obavještavaju se svi poljoprivrednici i svi koji dolaze u doticaj s pesticidima o obvezi polaganja, odnosno pohađanja tečaja za sigurno rukovanje s pesticidima i pravilnu primjenu pesticida.

Slijedom iznesenog mole se svi poljoprivrednici i pojedinci s područja Općine Svetvinčenat koji dolaze u doticaj s istim da se jave u prostorije Općine Svetvinčenat ili na broj telefona 052/560-016 te ispune „Prijavni obrazac polaznika“ koji je dostupan na web stranicama Općine Svetvinčenat te u Pisarnici Općine Svetvinčenat, kako bi se tečaj mogao organizirati u mjesecu studenom.

Cijena tečaja s uključenim PDV-om iznosi od 350,00 kn za profesionalne korisnike, za distributere 500,00 kn i za savjetnike 600,00 kn. Cijena ispita je s PDV-om 50,00 kn po polazniku i jedinstvena je za cijelu Republiku Hrvatsku i nije uključenja u cijenu tečaja.

Sukladno članku 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Narodne novine“ broj 120/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 144/12) te članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat (“Službene novine Općine Svetvinčenat” broj 2/13), Općina Svetvinčenat se obvezuje platiti iznos od 50,00 kn po polazniku za polaganje ispita.

Općinski načelnik

Dalibor Macan

Obavijest priložena u nastavku –

Obavijest o edukaciji