Izrada kuharice zajedničkih ribljih recepata Općine Svetvinčenat jedna je od aktivnosti projekta “Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?”, kojeg provodi Općina Svetvinčenat u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Svetvinčenat i Dječjim vrtićem Balončić.

Izradom kuharice na hrvatskom i engleskom jeziku nastoji se SAČUVATI TRADICIJA PRIPREME RIBE I MORSKIH PLODOVA na području Općine Svetvinčenat i PROMOVIRATI TRADICIJSKA LOKALNA KUHINJA MEĐU MLAĐIM STANOVNIŠTVOM, TURISTIMA I POSJETITELJIMA. Recepte će oslikati djeca iz Dječjeg vrtića Balončić, a osim što će se tiskati, kuharica će biti svima dostupna i u digitalnom obliku na web stranicama partnera.

Ukoliko ste s područja Općine Svetvinčenat ili mislite da ste upoznati sa ovim krajem, zamolili bi da ispunite Obrazac i pridonesete oživljavanju jedne tradicije! Hvala!
LINK NA OBRAZAC:
_________________________________________

Projekt „Morske štorije u Savičenti – Ča more zna?“, odobren je u sklopu FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1.1. „Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom“, FLAG-a „ISTARSKA BATANA“. Više informacija o projektu: https://svetvincenat.hr/morske-storije-u-savicenti-ca-more-zna/