Poštovani poljoprivrednici,

Hrvatski Sabor izglasao je 17. travnja 2015. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu čije objavljivanje očekujemo u Narodnim novinama tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana.

U svrhu pripremnih radnji vezano za Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države sukladno članku 48. Zakona, nastavku se nalazi obrazac zahtjeva koji popunjavaju:

1. Posjednici kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog,
2. Posjednici koji su koristili poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog,
3. Posjednici koji su koristili zajedničke pašnjake u vlasništvu države bez ugovora, o čemu dostavljaju potvrdu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave uz zahtjev i u mirnom su posjedu istog.

Uz zahtjev dostavlja se i:

a) preslik osobne iskaznice osobe koja potpisuje Ugovor o privremenom korištenju i OIB ili preslik odgovarajućeg Izvatka iz  registra Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (OPG), obrtnika,  udruga ili preslik iz sudskog registra za subjekt s kojim se sklapa Ugovor o privremenom korištenju,
b) preslika isteklog ugovora o zakupu,
c) izjava jedinice lokalne samouprave da je podnositelj zahtjeva platio sve dospjele obveze po isteklom ugovoru o zakupu, uz preslik financijske kartice podnositelja zahtjeva,
d) potvrda jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave da podnositelj zahtjeva koristi  poljoprivredno zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske bez ugovora, da je u mirnom posjedu istog te da je poljoprivredno zemljište za koje se traži sklapanje Ugovora o privremenom korištenju pogodno za poljoprivrednu proizvodnju, u izvorniku.

 

Zahtjev za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta možete preuzeti u nastavku:

Obrazac zahtjeva za privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta