Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat, provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

            Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za  rekonstrukciju kaštela Morosini-Grimani.
Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 12.09.2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte: info@svetvincenat.hr.

Naziv/predmet nabave je: Rekonstrukcija kaštela Morosini – Grimani

Predmet nabave dio je projekta „KulTERRA – Revitalizacija istarskih kaštela Morosini – Grimani i Petrapilosa,“ koji se financira iz strukturnih fondova EU u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. pod jedinstvenim referentnim brojem (MIS kod): KK.06.1.1.01.0040.

Procijenjena vrijednost nabave  iznosi 5.686.984,00 kn bez PDV-a.

CPV oznaka predmeta nabave:

  • 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
  • 45212350-4 Zgrade posebnog povijesnog ili arhitektonskog značaja

Mjesto izvođenja radova je Svetvinčenat – Kaštel Morosini – Grimani (k.č. 1, k.o. Svetvinčenat).

Cjelokupni dokument Prethodnog savjetovanja možete preuzeti u nastavku:

PRETHODNO SAVJETOVANJE_Kaštel Morosini Grimani

01_Arhitektura_KAŠTEL SV troškovnik 2017

02_V+K+Hidrant_Troskovnik Kaštel-Općina Svetvinčenat

03_Troskovnik_ELEKTRO_Kaštel_Savičenta_11.07.2017

04_Troskovnik_STROJARSKI_Kaštel_Savičenta_11.07.2017

05_Troskovnik_GASENJE_Kaštel_Savičenta_11.07.2017

06_Troskovnik_VATRODOJAVA_Kaštel_Savičenta_11.07.2017

 

Izvješće o provedenom  prethodnom savjetovanju možete preuzeti na: https://svetvincenat.hr/javna-nabava/ ili preuzimanjem dokumenta u nastavku:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju