Temeljem članka 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16),općina Svetvinčenat provodi:

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

        1.Općenito

Općina Svetvinčenat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju kaštela Morosini-Grimani.

Sukladno odredbi članka 198.st.1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16), Općina Svetvinčenat u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 20.11.2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge vezano uz predmetnu nabavu na adresu elektroničke pošte: info@svetvincenat.hr .

2. Sastavni dio ovog dokumenta je nacrt Dokumentacije o nabavi, Troškovnik te prijedlog Ugovora.

3. Datum objave: 14.11.2017. godine.

4.Rok za dostavu primjedba i prijedloga: 20.11.2017. godine.

 

Navedene dokumente preuzmite u nastavku:

DON_Kaštel Morosini Grimani

TROŠKOVNIK_Kaštel MG

Prijedlog ugovora_Kaštel MG

 

IZVJEŠĆE o provedenom prethodnom savjetovanju možete preuzeti u nastavku:

Izvješće o provedenom savjetovanju – kaštel Morosini Grimani