Svetvinčenat su dana 07. lipnja 2016. g. posjetili bivši predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić, veleposlanik Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj Nj. E. g. Stefan Estermann, te hrvatska paraolimpijka Jelena Vuković, koji su zajedno s počasnom konzulicom Švicarske Konfederacije u RH Draženkom Moll obilježili prvu godišnjicu postojanja počasog konzulata Švicarske Konfederacije u RH.

Počasni konzulat Švicarske konfederacije nadležan za Istru i Primorsko-goransku županiju nalazi se u Smoljancima te je svečano otvoren 2015. godine. Iako najmanji od 180 počasnih konzulata Švicarske Konfederacije u svijetu, strateški je izabran i brine o švicarskim državljanima koji žive na tim prostorima, odnosno švicarskim turistima, kada se za to pokaže potreba. Održava vezu između lokalnih i državnih tijela, lokalne švicarske zajednice i vezu sa švicarskim gospodarstvom te je također podrška Švicarcima u rješavanju njihovih predmeta.