NAJAVA RADOVA

Na području općine Svetvinčenat planira se započeti sa radovima u studenom 2022. godine i planirano trajanje radova je do veljače 2023. godine.  U tom periodu izvesti će se glavna mreža te privodi/priključci za sve građane koji iskažu interes.

 

ISKAZIVANJE INTERESA GRAĐANA

Suvremena komunikacijska infrastruktura velikih brzina važan je pokretač razvoja ekonomije, kako za gospodarske subjekte i institucije, kućanstva, tako i za privlačenje novih investicija.

Građanima na području projekta omogućiti će se kvalitetniji i brži pristup internetu, povećanje gospodarske aktivnosti, nesmetani rad od kuće i praćenje škole na daljinu. Povećana atraktivnost gradova i općina omogućuje lokalnoj zajednici privlačenje poduzetništva, povećanje efikasnosti usluga (edukacije, zdravstva) kao i stimulaciju konkurentskog okruženja.

 

Svi zainteresirani građani pozivaju se da iskažu interes za izgradnju privoda/priključka za njihov objekt i jave se putem mail adrese prikljucak-rovinj@t.ht.hr najkasnije do 01.12.2022.

 

Građanima koji iskažu interes i koji su u obuhvatu projekta izvesti će se privod do objekta potpuno o trošku izvođača radova, kao pripremu za buduće priključenje na optički internet, te se time ne obvezuje korisnika na ugovaranje usluge, već će on to moći u bilo kojem trenutku te sa bilo kojim operaterom koji nudi usluge optičkog interneta na tom području.

 

VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU i grafički prikaz adresa u Svetvinčentu obuhvaćenih projektom: EU BB Projekt_Svetvinčenat