OBJAVA BIRAČKIH MJESTA

OPĆINA SVETVINČENAT

08. studeni 2015. (ned)

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

1.Biračko mjesto broj 1. Svetvinčenat, Društveni dom Svetvinčenat,na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Bričanci: Bričanci, Foli: Foli, Kranjčići: Krančići, Pajkovići: Pajkovići, Peresiji: Peresiji, Pusti: Pusti, Svetvinčenat: Brhanići, Frlini, Krase, Svetvinčenat, Šikuti

2.Biračko mjesto broj 2. Bokordići, Zgrada stare Škole, Bokordići na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Bokordići: Bokordići, Pustijanci

3.Biračko mjesto broj 3. Režanci, Zgrada Stare Škole, Režanci, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Boškari: Boškari, Režanci: Režanci

4. Biračko mjesto broj 4. Štokovci, Zgrada Stare Škole, Štokovci, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Štokovci: Bijažići, Pekici,    Štokovci

5.Biračko mjesto broj 5. Bibići, Zgrada Društvenog doma, Bibići, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Bibići: Bibići, Krsani

6.Biračko mjesto broj 6. Smoljanci Zgrada Stare Škole, Smoljanci, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Kranjčići: Vidulini, Raponji: Raponji, Salambati: Salambati, Smoljanci: Smoljanci

7.  Biračko mjesto broj 7. Čabrunići, Društvena Prostorija, Čabrunići, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Čabrunići: Čabrunići

8.Biračko mjesto broj 8. Juršići, Društveni Dom, Juršići 1, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u: Butkovići: Butkovići, Dokići, Klarići, Mandelići, Muškovići, Orlići, Pačići, Stancija Mičini, Stancija Paradiž, Cukrići: Cirka, Cukrići, Stancija Grgur, Sveti Kirin, Juršići: Bankovići, Bonašini, Brščići, Gilešići, Juršići, Škicini.