U četvrtak, 06.09.2018. godine, službeno će započeti radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste  Cukrići – Čabrunići – Stanica Čabrunići, na dionici dužine 2.111 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.806.306 kuna. Izvođač radova rekonstrukcije ceste je  poduzeće Cesta d.o.o. Pula, dok će stručni nadzor vršiti poduzeće Flacius et filii d.o.o. Marčana. Ovim radovima asfaltirat će se spomenuta dionica ceste od Cukrići do Stanice Čabrunići u širini od tri i pol metra.

Ovaj projekt je u potpunosti financiran sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., u sklopu Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“,  Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.