Nakon što je 1.1.2019. godine na snagu stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu po kojemu o visini iznosa paušalnog poreza za iznajmljivače više ne odlučuje Ministarstvo turizma, već jedinice lokalne samouprave, na sjednici održanoj dana 29. siječnja Općinsko vijeće Općine Svetvinčenat donijelo je odluku prema kojoj visina godišnjeg paušalnog poreza iznosi 150,00 kuna po krevetu za sve smještajne objekte koji se nalaze na području Općine Svetvinčenat.