OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETVINČENAT

 

Naziv tijela koje provodi testiranje i intervju (razgovor):
Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat.

Naziv radnog mjesta:
Viši stručni suradnik za međunarodne projekte (m/ž) –
1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme.

Natječaj objavljen:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – dana 25.10.2018. godine.

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08, 61/11, 04/18) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  19. studenog 2018. (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 (Općinska vijećnica).

Listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijem, kao i više inforamcija o testiranju možete preuzeti u nastavku:

Obavijest o testiranju, Suradnik-ca za međunarodne projekte

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel