OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETVINČENAT
za radno mjesto Viši stručni suradnik/ca za međunarodne projekte

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08, 61/11) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  9. svibnja 2016. (ponedjeljak) s početkom u 08:30 sati u prostorijama Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 (Općinska vijećnica).
Formalne uvjete oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju, slijedeći kandidati:

  1. Larisa Kontošić, Orihi 26, 52207 Barban,
  2. Dolores Stankić, Letaj 14, 52232 Kršan,
  3. Sabina Valić, Šijanska cesta 6, 52100 Pula,
  4. Zlatko Gerenčir, Viška 28, 52100 Pula,
  5. Vedran Korelić, Kampac 29, 52440 Poreč,
  6. Alen Legović, Templarski prilaz 12, 52100 Pula,
  7. Sonja Stojnić, Pulska 14, 52440 Poreč,
  8. Sandra Svitich, Scalierova 36, 52100 Pula,
  9. Aleksandra Matijašić, Trg Vela Šterna 12, 52420 Buzet.

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obaviti će Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat na radno mjesto Viši stručni suradnik za međunarodne projekte, na način i prema uvjetima opisanim u tekstu „OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA“, koji je objavljen na web stranici Općine Svetvinčenat (https://svetvincenat.hr/folder/2014/07/Obavijesti-i-upute-kandidatima_-VI%C5%A0I-STRU%C4%8CNI-SURADNIK-ZA-MP.pdf) dana 20.travnja 2016. godine.

Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će se pismena provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima te  intervju (razgovor) održati istog dana. Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel

PREDSJEDNIK:
Alen Doblanović, dipl.ing.

Obavijest o testiranju možete preuzeti u nastavku:
Obavijest o testiranju_Viši stručni suradnik_ca za međunarodne projekte