OBAVIJEST O TESTIRANJU ZA POSTUPAK PRIJMA U
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETVINČENAT
na radno mjesto Administrativni tajnik/ca

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 86/08, 61/11) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpune i pravovremeno, te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se testiranje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima održati dana  10. svibnja 2016. (utorak), u dvije grupe, u prostorijama Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47 (Općinska vijećnica).

Formalne uvjete oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa testiranju slijedeći kandidati, podijeljeni u dvije grupe:

I. GRUPA, početak testiranja u 08:30 sati

 1. Nives Cetina, Cetinići 38, 52206 Marčana
 2. Amila Vinovrški, Nazorova 6, 52100 Pula
 3. Lorena Pavlić, Prilaz Plazina 5, 52100 Pula
 4. Dragana Matijević, Grote 7, 52211 Bale
 5. Aleana Buršić, Jadrohi 9, 52403 Gračišće
 6. Katarina Bolonović, Marčana 501, 52206 Marčana

II. GRUPA, s početkom testiranja u 10:00 sati

 1. Sabrina Gržan, Sveti Bartol 11A, 52220 Labin
 2. Martina Kvaranta, Poljana Sv. Martina 3, 52100 Pula
 3. Marjana Pran, Pomer 143, 52100 Pula
 4. Leni Špada, Loborika 91, 52206 Marčana
 5.  Lara Bulić, Benići 47A, 52332 Pićan
 6. Anđelka Sinčić, Škropeti 17K, 52424 Motovun

Postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obaviti će Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat na radno mjesto Administrativni tajnik/ca, na način i prema uvjetima opisanim u tekstu „OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA“, koji je objavljen na web stranici Općine Svetvinčenat (https://svetvincenat.hr/folder/2014/07/Obavijesti-i-upute-kandidatima_-ADMINISTRATIVNI-TAJNIK-2.pdf) dana 20.travnja 2016. godine.

Kandidati koji pristupaju testiranju obavještavaju se da će se pismena provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima te  intervju (razgovor) održati istog dana.

Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u službu u
Jedinstveni upravni odjel

PREDSJEDNIK:
Alen Doblanović, dipl.ing.

Obavijest o testiranju možete preuzeti u nastavku:
Obavijest o testiranju_Administrativni tajnik_ca