Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Svetvinčenat.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, koje je označeno kao:

 k.č.br. 46/2u k.o. Smoljanci, oranica Paličkine Brajde,

površine 0,0252 ha, tržišna cijena iznosi 6.073,42kn.

 Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)

Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Smoljanci–za k.č.br. 46/2u k.o. Smoljanci.

 

Obavijest i link na mrežnu stranicu Agencije za poljoprivredno zemljište dostupno je za preuzimanje u nastavku:

05 03 2015 – Obavijest Općina Svetvinčenat

http://zemljiste.mps.hr/novosti/natjecaji/obavijest-o-prodaji-izravnom-pogodbom-5.-o%C5%BEujka-2015/