Temeljem Zaključka Župana Istarske županije, od 20.08.2015. proglašena je elementarna nepogoda od suše za područje Općine Svetvinčenat.
Stručno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Svetvinčenat obavještava sve poljoprivredne proizvođače da prijave štete na svojim poljoprivrednim kulturama.

Prijavu možete podnijeti osobno od 25.08.2015. u:

 1. Vijećnici Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47:
PONEDJELJAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK: 8:00 – 14:00h
UTORAK: 8:00 – 17:00h

 2. Društvenom domu u Juršići
UTORAK (1.09.2015.): 11:00 – 17:00h

Uz prijavu štete potrebni su podaci: Ime i prezime, Adresa, OIB, tekući račun banke (IBAN), vrsta kulture, površina (u ha) i procijenjeni postotak oštećenja.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 7.09.2015.godine!