Na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Svetvinčenat koja je održana 29.travnja.2020. elektronskim putem jednoglasno je donesen paket mjera pomoći građanima i gospodarstvenicima za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Svetvinčenat.

Slijedom naloženih protuepidemijskih mjera obustave rada u pojedinim djelatnostima iz  Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja i drugih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje su donesene u cilju suzbijanja zaraze koronavirusom COVID-19, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće odluke potpore:

  • Oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade za poduzetnike obuhvaćenih mjerama ograničavanja rada,
  • odgoda plaćanja i obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa,
  • oslobađanje plaćanja naknade za uporabu javnih površina i za ugostiteljske terase u cijelosti od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u navedenoj Odluci,
  • smanjenje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Svetvinčenat za mjesec ožujak u iznosu od 50%, a nadalje do kraja mjeseca u kojem takve mjere završavaju u iznosu od 100 % za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja iz navedene Odluke,
  • Dječji vrtić Balončić Svetvinčenat nastavit će se financirati iz općinskog proračuna u visini nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima i drugih tekućih obveza, s time da roditelji djece  za razdoblje od dana obustave  rada tog Vrtića do ponovnog početka njegova rada ne plaćaju dnevno učešće u financiranju tih programa predškolskog odgoja,
  • Privatni dječji vrtići koje polaze djeca s područja Općine Svetvinčenat sukladno danim odobrenjima za upis  i sklopljenim ugovorima s tim predškolskim ustanovama nastavit će se financirati iz općinskog proračuna u dosadašnjoj visini po djetetu  sukladno broju djece koja su upisana u te vrtiće sa stanjem na kraju ožujka 2020. godine, s time da  obveza plaćanja Općine Svetvinčenat prestaje u slučaju da roditelji ispišu dijete iz tog dječjeg vrtića, i to danom ispisa,
  • Plaće i drugi troškovi učitelja i drugih zaposlenih u produženom boravku djece u Osnovnoj školi Svetvinčenat nastavit će se financirati iz općinskog proračuna u visini nužnoj za podmirenje tekućih obveza prema zaposlenima u produženom boravku,
  • Mogućnost beskamatne odgode plaćanja svih prethodno dospjelih obveza prema općini,
  • Odgoda pokretanja svih postupaka prisilne naplate,  izuzev za dugovanja kojima prijeti zastara potraživanja.

Sve dodatne informacije građani i poduzetnici mogu dobiti na web stranici Općine www.svetvincenat.hr i putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Svetvinčenat na e-mail: info@svetvincenat.hr ili telefonski na broj 052/560-016.