Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Svetvinčenat i Pravilnika za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat te Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju pristiglih ponuda od 22. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda donijelo je Neslužbene bodovne liste za programe OIE i EnU sa ponudama poredanim po broju ostvarenih bodova.

Neslužbene bodovne liste mogu se preuzeti u nastavku:

Neslužbena lista- OIE

Neslužbena lista- EnU