Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 31. listopada 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Eksploatacija teh. – građ. kamena na eksploatacijskom polju „Gusta vala“, asfaltne baze i betonare u industrijskoj zoni Gusta vala na području općine Svetvinčenat“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 30. studenog 2017. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Svetvinčenat.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u Općini Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, svakog radnog dana od 08,00  do 14,00 sati, a utorkom od 08,00 do 17,00 sati, te ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije – www.istra-istria.hr, te Općine Svetvinčenat – www.svetvincenat.hr.

Javno izlaganje održat će se 22. (srijeda) studenog 2017. godine u Općini Svetvinčenat u Mediteranskom plesnom centru Općine Svetvinčenat na adresi Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat, s početkom u 17,00  sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Cesta d.o.o. iz Pule i predstavnici izrađivača Studije, trgovačkog društva SPP d.o.o. iz Varaždina, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 30. studenim  2017. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Dokumentacija za preuzimanje:

Javni uvid Gusta Vala