ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
OPĆINA SVETVINČENAT U SURADNJI SA
FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

raspisuje

ISPRAVAK JAVNOG NATJEČAJA
za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat

 

U ‘Javnom natječaju za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Svetvinčenat’ te Pravilniku za provedbu programa ´Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama´  koji su objavljeni na službenim internet stranicama Općine Svetvinčenat dana 30.7.2014.g., tekst natječaja u točci III Obavezna dokumentacija glasi:

‘Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici (predaje se IZVORNIK OVJEREN KOD JAVNOG BILJEŽNIKA);’

 

Za predaju obvezne dokumentacije, točnije Prijavnog obrasca, nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika i time novi stavak glasi:

‘Podnositelj prijave na Natječaj dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba (u tekstu: Prijavni obrazac) kojeg ovjerava vlasnik ili u slučaju većeg broja vlasnika svi suvlasnici.

Isto vrijedi za Pravilnik (članak 6. Obavezna natječajna dokumentacija) te za Prijavni obrazac (Prilog 1. Natječaja)

U ostalom, cjeloviti tekst Natječaja ostaje neizmijenjen.

 

Načelnik
Dalibor Macan

Svetvinčenat, 31. srpnja 2014.g.