Općina Svetvinčenat poziva udruge sa sjedištem na području općine Svetvinčenat ili koje provode projekt za korisnike s područja općine Svetvinčenat, usmjerene na prioritetna područja iz  Javnog poziva, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Svetvinčenat ili preporučenom pošiljkom do četvrtka, 01. ožujka 2018. godine na adresu:

Općina Svetvinčenat,
Svetvinčenat 47,
52 342 Svetvinčenat
„Javni poziv za udruge – ne otvaraj“

a na prednjem dijelu omotnice OBAVEZNO je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

4. Javni poziv
3. Pravilnik o financiranju javnih potreba
4.2. Upute za prijavitelje
4.3. obrazac opisa projekta
4.4. Obrazac proračuna
4.5.Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4.7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
4.6. Obrazac za procjenu kvalitete_vrijednosti programa ili projekta
4.8. Ugovor o financiranju
4.9. Obrazac za opisni izvještaj
4.10. Obrazac za financijski izvještaj