Gospodarenje otpadom u Općini Svetvinčenat definirano je kao jedan od prioritetnih zadataka koje je potrebno riješiti sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Općina Svetvinčenat se Planom gospodarenja otpadom Općine Svetvinčenat  opredijelila za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sa ciljem  ostvarivanja uvjeta za smanjenje nastajanja otpada i tretiranja otpada kao korisne sirovine.

Otpad je potrebno odvajati na mjestu nastanka znači u svojim domovima te tako odvojenog odložiti u posebne spremnike odnosno kontejnere u „zelenim otocima“.

„Zeleni otok“ je jasno označeno i lako dostupno mjesto na kojem građani mogu u namjenske spremnike (STAKLO, PLASTIKA, PAPIR) odložiti odvojeno prikupljeni otpad koji svakodnevno nastaje u većim količinama, kao što je papir, plastika, staklo.

U Općini Svetvinčenat trenutno postoji devet (9) lokacija „Zelenih otoka“, na lokacijama:

  • SVETVINČENAT – kod telefonskog odašiljača
  • JURŠIĆI – kod društvenog doma
  • SMOLJANCI – kod željezničke stanice
  • KRANJČIĆI – kod autobusne čekaonice
  • BUTKOVIĆI – kod autobusne čekaonice
  • CUKRIĆI – kod društvenog doma
  • REŽANCI – nasuprot stare škole
  • SVETI KIRIN – kod skretanja za Tiće
  • PUSTI I PERESIJI – kod autobusne čekaonice

Nadamo se da ćete svojim odgovornim ponašanjem i prihvaćanjem selektivnog načina prikupljanja otpada doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i smanjenju komunalnog otpada u Općini Svetvinčenat. Zahvaljujemo građanima na suradnji i pozivamo da se otpad i dalje odvojeno prikuplja u predviđene spremnike ovisno o vrsti otpada.

Više : Zeleni otoci Svetvinčenat (word dokument)