SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Općina Svetvinčenat objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 16. do 30. siječnja 2018. godine, te se pozivaju predstavnici zainteresirane javnosti da svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi Nacrt prijedloga Odluke dostave putem pošte ili osobno na adresu Općine Svetvinčenat, Svetvinečnat 47, 52342 Svetvinčenat, putem fax-a na 052/560-005 ili putem elektroničke pošte na adresu info@svetvincenat.hr.

Sastavni dio ovog dokumenta je Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i Nacrt prijedloga Odluke.

Navedene dokumente možete preuzeti u nastavku:

POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Obrazac za savjetovanje

Nacrt Prijedloga općeg akta (Odluka)