OPĆINA SVETVINČENAT objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke izmjeni dopuni br. 2. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 28. siječnja do 17. veljače 2020. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 17. veljače 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu Općinu Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat ili slanjem na fax 560-005 ili putem e-maila na adresu info@svetvincenat.hr uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Pravilnika na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na web stranici Općine Svetvinčenat. Ukoliko podnositelj prijedloga  ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.

Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

                                                                                                    OPĆINA SVETVINČENAT

 

Prilozi:

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt  prijedloga Odluke