LAG „Južna Istra“ u postupku je izrade Lokalne Razvojne Strategije (LRS) sukladno podmjeri 19.1. „Pripremna pomoć“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., koja predstavlja temeljni dokument za razvoj područja na kojem LAG djeluje. LAG-ovi će moći u narednom razdoblju, a temeljem izrađene LRS, sufinancirati projekate na svom prostoru do 2020. godine, ukoliko LRS bude pozitivo ocijenjena i LAG bude odabran (po Mjeri 19.2) za financiranje u narednom razdoblju. Predstavnici civilnog, gospodarskog i javnog sektora javljat će se sa vlastitim projektima na natječaje LAG-a, međutim projekti će morati biti u skladu sa LRS LAG-a „Južna Istra“.

Kako bi LRS LAG-a “Južna Istra” bila što učinkovitija, djelotvornija i prikazala potrebe područja LAG-a izuzetno je važno da se o njoj odlučuje na lokalnoj razini, te da se uključe svi subjekti javnog, civilnog i gospodarskog sektora te da sa svojim projektima sudjeluju u izradi strategije.

RADIONICA ĆE SE ODRŽATI U SVETVINČENTU U UTORAK 09.02.2016. (GRIMANIJEV TRON U KAŠTELU MOROSINI GRIMANI) S POČETKOM U 12 SATI.

Pozivamo sve članove i stanovnike da se odazovu i aktivno uključe u postupak izrade lokalne razvojne strategije LAG-a južna Istra.