Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 18. lipnja 2021. donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Nužne epidemiološke mjere stupaju na snagu 1. srpnja, a određuju se u trajanju do 15. srpnja 2021.

Svi stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave provodit će nadzor pridržavanja epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom, a osobito nužnih epidemioloških mjera koje se odnose na zabranu i način javnih događanja i okupljanja te ograničenja rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge.

Stožer civilne zaštite Općine Svetvinčenat izdavat će prethodnu suglasnost za održavanje svih javnih događanja i okupljanja s više od 100 osoba na jednom mjestu, u skladu s ovom Odlukom.

Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita.

Ako je posebnom odlukom za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave određena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom Odlukom, primjenjuje se ova Odluka.
Stožer civilne zaštite Općine Svetvinčenat izdavat će odobrenja za održavanje okupljanja isključivo vezana uz epidemiološke mjere.

Upiti će se zaprimati na e-mail adresu: mauro.misan@svetvincenat.hr

Rokovi za traženje odobrenja su 7 dana prije događaja.

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja nalazi se na poveznici:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20okupljanja%20-%20nova,%2018.06.2021..pdf