Obavještavamo sve dobavljače Općine Svetvinčenat da je Općina Svetvinčenat, kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) te od 1. srpnja 2019. godine Općini Svetvinčenat više neće biti dopušteno zaprimanje i plaćanja računa u papirnatom obliku zaprimljenih putem pošte ili skeniranih putem e-maila, već isključivo e-računa kako je propisano navedenim zakonom.

Sukladno navedenome potrebno je za sve nabave roba, radova i usluga koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, ali i svim postupcima jednostavne nabave (putem ugovora ili narudžbenice) dostaviti e-račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

 

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika.

 

Informacijski posrednik Općine Svetvinčenat je Hrvatska pošta d.d.