Na službenim stranicama Općine Svetvinčenat – Javna savjetovanja, objavljen je Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Svetvinčenat, te Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja;

Javna savjetovanja

Savjetovanje započinje 28.siječnja i završava 11.veljače 2021. godine.

Popunjeni obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte: info@svetvincenat.hr ili na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat zaključno s danom 11.2.2021. godine.