Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne Novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Općina Svetvinčenat provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Svetvinčenat za 2018. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Svetvinčenat za 2018. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 10. prosinca 2017. godine.

Obrazac prijedloga na nacrt proračuna

Nacrt proračuna za 2018