S obzirom da se bliži početak nove turističke sezone te postoji problem učestalih provala i krađa na području Općine Svetvinčenat, TZ Općine Svetvinčenat organizira edukativno predavanje u suradnji s Policijskom postajom Pula i predstavnicima Općine Svetvinčenat koje će se održati u srijedu, 11. ožujka u 18:00 sati u kaštelu Grimani u Svetvinčentu.

Uz edukativno predavanje načelnice Policijske postaje Pula na temu samozaštitnog ponašanja i davanja korisnih savjeta i naputaka, u programu je najavljena i prezentacija Javnog poziva raspisanog od strane Ministarstva turizma te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i prezentacija turističkih kreditnih linija Raiffeisen banke.

 PROGRAM:

1. POLICIJSKA POSTAJA PULA: Edukacija građana o samozaštitnom ponašanju

2. TZO SVETVINČENAT: Prezentacija Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Konkurentnost turističkog gospodarstva (pr. izgradnja bazena, wellnessa, sadržaja za djecu, rekreacijski sadržaji i sl.)

3. OPĆINA SVETVINČENAT: Prezentacija Javnog poziva za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru (sunčani kolektori, kotlovi na biomasu, dizalice topline)

4. RAIFFEISEN BANKA: Turistički krediti

Pozivaju se svi iznajmljivači i zainteresirani mještani Općine Svetvinčenat da dođu u srijedu i doznaju dostupne modele sufinanciranja te mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava u turističkom sektoru.